Toggle shoutbox Shoutbox

หากใช้ WINDOWS7 เวลาเปิดตัวเข้าเกมส์ต้อง คลิกขวา แล้ว เลือก Run As Adminstrator ด้วยนะครับ

baszaboy12 : (23 July 2014 - 05:33 AM) Gm คับลิ้งมุมขวาไม่มีขึ่นให้แชทคับ ตอบที
fieldiiz : (23 July 2014 - 05:32 AM) เจอเมื่อกี้ สดๆเลยครับ
fieldiiz : (23 July 2014 - 05:32 AM) มีโปรค้าบบบ ชื่อ Jobs ยศตอนนี้ประมาน 3ดอกครับ
thomza007 : (23 July 2014 - 05:31 AM) ถามไรหน่อย
baszaboy12 : (23 July 2014 - 05:28 AM) ทักแชทGMไม่ได้คับ
GM_Acare : (23 July 2014 - 05:24 AM) เปลี่ยนชื่อ เช่าปืน บวกปืน ซื้อ DE / SP ติดต่อได้ที่ http://www.spsserver.com/support/GMA/ (ถ้าหากเติมเอง แล้วบัตรผานเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งทีมงานในแชทของลิ้งนี้ด้วย ไม่งัน้ไม่ได้ของนะคะ แจ้งแล้วก็รอเค้าตอบค่ะ เพราะถ้าปิดหน้าต่างนันจะทำให้ทีมงานตอบไม่ได้)
GM_Acare : (23 July 2014 - 05:24 AM) เปลี่ยนชื่อ เช่าปืน บวกปืน ซื้อ DE / SP ติดต่อได้ที่ http://www.spsserver.com/support/GMA/ (ถ้าหากเติมเอง แล้วบัตรผานเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งทีมงานในแชทของลิ้งนี้ด้วย ไม่งัน้ไม่ได้ของนะคะ แจ้งแล้วก็รอเค้าตอบค่ะ เพราะถ้าปิดหน้าต่างนันจะทำให้ทีมงานตอบไม่ได้)
FRONKCLUP : (23 July 2014 - 05:22 AM) GM
FRONKCLUP : (23 July 2014 - 05:22 AM) JHJH
osill2isz : (23 July 2014 - 05:20 AM) เติม 90 ได้ GP เท่าไรหรอ คับ
jaylovemoo : (23 July 2014 - 05:09 AM) เติม50 ได้GPเท่าไรค่าบ
jaylovemoo : (23 July 2014 - 05:08 AM) โปรทำไงค่าบ
GM_Acare : (23 July 2014 - 05:07 AM) เติมหน้าเวปค่ะ ถ้าจะเช่าไอเทม
BanZza : (23 July 2014 - 05:04 AM) เช่าไอเทมตรงไหนครับ
2HotCasino : (23 July 2014 - 04:42 AM) GM ขอตัวเข้าเกมหน่อยจร๊ๅ
2HotCasino : (23 July 2014 - 04:37 AM) GM ขอตัวเข้าเกมหน่อยจร๊ๅ
044800147 : (23 July 2014 - 04:32 AM) 044800159
papond88 : (23 July 2014 - 04:30 AM) เร่นได้ยังคับ
tousainw : (23 July 2014 - 04:28 AM) กาก
REVIEWzt : (23 July 2014 - 04:28 AM) เล่นได้ยังคับ

Help Topic: Contacting the staff


If you need to contact a moderator, or simply wish to view the complete administration team, you can click the link 'The moderating team' found at the bottom of the main board page. This list will show you administrators and moderators.

Note that you can report content to all staff by pressing the "Report" button when viewing the content.