Toggle shoutbox Shoutbox

หากใช้ WINDOWS7 เวลาเปิดตัวเข้าเกมส์ต้อง คลิกขวา แล้ว เลือก Run As Adminstrator ด้วยนะครับ

GM_Acare : (29 July 2014 - 04:12 AM) เปลี่ยนชื่อ เช่าปืน บวกปืน ซื้อ DE / SP ติดต่อได้ที่ http://www.spsserver.com/support/GMA/ (ถ้าหากเติมเอง แล้วบัตรผานเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งทีมงานในแชทของลิ้งนี้ด้วย ไม่งัน้ไม่ได้ของนะคะ แจ้งแล้วก็รอเค้าตอบค่ะ เพราะถ้าปิดหน้าต่างนันจะทำให้ทีมงานตอบไม่ได้)
YEDpad : (29 July 2014 - 04:12 AM) พอผมใส่รหัสบัตรแล้วกดเติมเงิน ไม่ ขึ้น ไร เลยแต่ หน้าจอเปง สีขาว คือ งง อะ ปกติมันจะให้ยืนยัน
GM_Acare : (29 July 2014 - 04:12 AM) เปลี่ยนชื่อ เช่าปืน บวกปืน ซื้อ DE / SP ติดต่อได้ที่ http://www.spsserver.com/support/GMA/ (ถ้าหากเติมเอง แล้วบัตรผานเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งทีมงานในแชทของลิ้งนี้ด้วย ไม่งัน้ไม่ได้ของนะคะ แจ้งแล้วก็รอเค้าตอบค่ะ เพราะถ้าปิดหน้าต่างนันจะทำให้ทีมงานตอบไม่ได้)
GM_Acare : (29 July 2014 - 04:07 AM) เติมเงินแล้ว ให้รอจนกว่าจะทราบผลการเติมนะคะ อย่าปิดหน้าตรวจสอบบัตร เพราะระบบตรวจสอบบัตรเป็นของทางทรู เราไม่สามารถตรวจสอบบัตรเองได้ ให้ยึดผลการเติมรอบแรกเท่านั้น ถ้าหากปิดแล้วเอาบัตรมาเติมใหม่ก่อนทราบผล ระบบจะบอกว่าบัตรถูกใช้งานแล้ว ทันที
GM_Acare : (29 July 2014 - 04:07 AM) เติมเงินแล้ว ให้รอจนกว่าจะทราบผลการเติมนะคะ อย่าปิดหน้าตรวจสอบบัตร เพราะระบบตรวจสอบบัตรเป็นของทางทรู เราไม่สามารถตรวจสอบบัตรเองได้ ให้ยึดผลการเติมรอบแรกเท่านั้น ถ้าหากปิดแล้วเอาบัตรมาเติมใหม่ก่อนทราบผล ระบบจะบอกว่าบัตรถูกใช้งานแล้ว ทันที
YEDpad : (29 July 2014 - 04:06 AM) GM ช่วย เติม ให้ ที ครับ
YEDpad : (29 July 2014 - 04:06 AM) GM เว็ปเติมเปงไรอะ -*- เติมไม่เข้า
pitakza111 : (29 July 2014 - 03:54 AM) มาแร้ว
tototoza12 : (29 July 2014 - 03:50 AM) เล่นได้แล้เว
tototoza12 : (29 July 2014 - 03:49 AM) เล่นได้คับ
tototoza12 : (29 July 2014 - 03:48 AM) เล่รได้ไหม
DenOs : (29 July 2014 - 03:46 AM) ก็เล่นได้หนอ
GM_Acare : (29 July 2014 - 03:45 AM) เด้งแบบไหนคะ
artlovenan993 : (29 July 2014 - 03:23 AM) มันเด้งอ่ะ เฃ้าไม่ได้
Edwardson : (29 July 2014 - 03:20 AM) .
Nimnoi : (29 July 2014 - 03:19 AM) มีคัยเร่นไม่ได้บ้าง
pookjameza : (29 July 2014 - 03:13 AM) .....3
tarpop121 : (29 July 2014 - 03:07 AM) ...
Nimnoi : (29 July 2014 - 02:34 AM) เร่นได้ครับ
NaThaWUT1 : (29 July 2014 - 02:05 AM) เล่นได้ยังคับ

Quick Navigation