Jump to content


Toggle shoutbox Shoutbox

ยังมีปัญหานิดๆหน่อยๆนะครับ กำลังแก้ไข
หลังจากระบบนิ่งแล้วจะรีเซตยศทั้งหมดครับ

GML : (29 March 2015 - 03:56 PM) ยังมีปัญหาเข้าเล่นกลางเกมส์ไม่ได้นะครับ จะค้าง และ เสียงเกมส์ไม่มี กำลังแก้ไขครับ เล่นฟรีนะครับ ห้ามเติมเงิน เพราะอาจจะรีเซตข้อมูลใหม่อีกครั้ง

Quick Navigation

Banner